Новини

ИФА България – Международна научно-приложна конференция: „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз”

Международна научно-приложна конференция: „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз” Прилагане на системите за финансово управление и контрол на средствата от ЕС: предизвикателства, научени уроци и перспективи. Д-р Петър Хейл (Peter Heil), Директор/ Ръководител на отдел „Консултантски услуги” към Алтус АД, Унгария Презантация: „Предизвикателства при управлението на средства от ЕС в…...

Предимствата на свободния пазар на електроенергия и как да излезем на него

Либерализацията е необратим процес, който следва директивите в „Трети енергиен либерализационен пакет“ на Европейския Съюз, отнасящ се до търговията с електроенергия и природен газ. България е сред малкото страни-членки, които все още изостават в либерализацията на енергийните си пазари. Правната рамка на енергийния отрасъл в България е подготвена за пълно отваряне на електроенергийния пазар от…...