Арбитраж и Медиация

  • осъществява процесуално представителство по различни видове арбитражни спорове
  • предоставя правно съдействие и защита пред чуждестранни арбитражни съдилища
  • предприема правни действия по признаване на чуждестранни съдебни и арбитражни решения на територията на Република България