Енергийна ефективност

  • предоставя правни консултации за приложимите административни процедури във връзка с осъществяване на проекти за енергийна ефективност
  • консултации, правни становища и участие в преговори по кредитиране на проекти за енергийна ефективност
  • изготвяне на правна рамка на проекти по Закона за енергията от възобновяеми източници