Когенерация

  • предоставя правни консултации, свързани с процеса на производство на електроенергия, добивана от когенерационни инсталации /добив на метан от сметища/
  • консултира по въпроси, свързани с режима на изкупуване на електроенергията произведена по метода на когенерацията
  • предоставя правни консултации свързани с реализирането на инвестиционни проекти за изграждане на когенерационни инсталации
  • съдейства в преговори и изготвяне на договори между инвеститорите и организационните структури на местната власт /общинските и областните управи/