Сливания и придобивания

  • консултира и представлява търговски дружества при учредяване, преобразуване, сливане, придобиване и управление на юридически лица.
  • изготвя правни анализи /Legal Due Diligence Report/ при осъществяване на процедури по сливания и придобивания между търговци
  • консултира и съдейства в производства за издаване на разрешения за концентрация между предприятия