About us

Ние, адвокатите от Адвокатско дружество „ТОШЕВ и БОТЕВА” предоставяме правни услуги, като стриктно съблюдаваме принципите за Върховенство на закона, почтеност при упражняване на адвокатската професия и устойчивост в съвместната работа между Адвокат и Клиент.

Ние твърдо вярваме, че предоставянето на качествени правни услуги е един двустранен процес, обусловен от взаимно доверие, което е от изключителна важност за постигането на най-висока степен на взаимодействие между Адвокат и Клиент и добавена стойност от съвместното сътрудничество.