ИФА България – Международна научно-приложна конференция: „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз”

Международна научно-приложна конференция:
„Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз”

Прилагане на системите за финансово управление и контрол на средствата от ЕС: предизвикателства, научени уроци и перспективи.

Д-р Петър Хейл (Peter Heil), Директор/ Ръководител на отдел „Консултантски услуги” към Алтус АД, Унгария
Презантация: „Предизвикателства при управлението на средства от ЕС в държавите в Западните Балкани, които са в процедура по присъединяване към Европейския съюз”

Джон Мънъри, Председател Британско-българска бизнес асоциация (БББА)
Презентация: Британска бизнес перспектива за Брекзит