За нас

A guiding principle of the Toshev & Boteva Law Offices in providing the legal services is an individual analysis of each case in strict compliance with the peculiarities of the legal form, the internal organizational structure and governance policies of the Client and the related planning and implementation of specific projects.

Последни новини

ИФА България – Международна научно-приложна конференция: „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз”

Международна научно-приложна конференция: „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз” Прилагане на системите за финансово управление и контрол на средствата от ЕС: предизвикателства, научени уроци и перспективи. Д-р Петър Хейл (Peter Heil), Директор/ Ръководител на отдел „Консултантски услуги” към Алтус АД, Унгария Презантация: „Предизвикателства при управлението на средства от ЕС в…

Предимствата на свободния пазар на електроенергия и как да излезем на него

Либерализацията е необратим процес, който следва директивите в „Трети енергиен либерализационен пакет“ на Европейския Съюз, отнасящ се до търговията с електроенергия и природен газ. България е сред малкото страни-членки, които все още изостават в либерализацията на енергийните си пазари. Правната рамка на енергийния отрасъл в България е подготвена за пълно отваряне на електроенергийния пазар от…